Gunnar Rundgren


Världshungerdagen 2010. Förenade mot hungern – möjligheter och hinder för småjordbrukare.

Gunnar Rundgren


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

Gunnar Rundgren KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Gunnar Rundgren Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Gunnar Rundgren Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Gunnar Rundgren Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.