Tomas Dahlman


Världshungerdagen 2010. Förenade mot hungern – möjligheter och hinder för småjordbrukare.

Tomas Dahlman


Koll på kolet!

Tomas Dahlman Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

Tomas Dahlman KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

Tomas Dahlman KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Tomas Dahlman Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.