Vårresa till Taxinge Gods och familjen Fimmerstad

Akademisammankomst

Vårresa till Taxinge Gods och familjen Fimmerstad Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och personal

Taxinge gods
”Näsby gods” i Taxinge socken omnämns redan 1685 i jordeboken. Under 1800-talet blev godset Södermanlands tredje största genom tillköp. Ett samhälle med skola, kyrka, affär, telegraf, ångbåtsbrygga och järnvägsstation växte fram och en betydande gårdsindustri fanns i form av såg, hyvleri, smedja, tegelbruk, mejeri och kvarn. Bland tidiga ägare märks bland andra Didrik Duwall, Anders von Wahrendorf, Ludvig Berg, Knut Posse och siste private ägaren Ernst Sjögren som brukade gården fram till 1970. Då köpte Södertälje kommun godset. Markerna övertogs snart av Uppsala Akademiförvaltning och ägaransvaret för slottet togs 1999 över av Nykvarns kommun. Sedan 1974 arrenderar familjen Fimmerstad Taxinge Gods.

Lantbruket omfattar 600 ha samt en omfattande entreprenadverksamhet. Runt slottet finns en unik gammal vackert välbevarad bebyggelsemiljö. På godset driver två generationer Fimmerstad växtodling i egen regi med inriktning utsädesproduktion av spannmål, fröodling och vall. Vidare arbetar man med industriservice i form av produktionsövervakning, maskinunderhåll och maskinrenoveringar samt fastighetsförvaltning. Företaget kör också mycket maskintjänster åt andra; snöröjning, jordbearbetning, gödsling, sådd, balpressning, inplastning, sprutning och skörd. Man har 4-8 personer anställda under året. I det gamla anrika stallet erbjuds arrangemang på upp till 400 gäster. Från början ett finstall och plats för Taxinge Gods vackra hästlandåer, idag en lokal med härlig atmosfär och ett bra exempel på vad duktiga hantverkare kan åstadkomma. Här ordnas events, företagsarrangemang, julbord, produktvisningar, bolagsstämmor, konferenser, mässor och föredrag. Gården har en väl fungerande travträningsanläggning med plats för 50 hästar. Här finns en träningsoval på 1600 meter och en slinga i skogen om 6 km.

Ni som inte åker bil, erbjuds abonnerad buss från Uppsala via KSLA till Taxinge, och tillbaka förstås. Betalning tas upp i bussen, Ta gärna med jämna 150 kr tur (Uppsala t o r.) resp. 100 kr (Stockholm t o r.).


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…