Vårresa – under akademiens jubileumsår – Barksätter

Akademisammankomst

Vårresa – under akademiens jubileumsår – Barksätter Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och personal.

Barksätter donerades till KSLA för 30 år sedan av Mary Francke-Gustafson. Gården omfattar 640 hektar skogs- och jordbruk och en vacker herrgårdsmiljö, som nu renoveras. Det är fem år sedan den förra vårexkursionen ägde rum till Barksätter. Sedan dessa har många spännande projekt genomförts som under denna dag kommer att presenteras. Vi kommer också att inviga dels den renoverade bron som förbinder fastlandet med Risön, dels den nyanlagda Ädellövparken som innehåller Sveriges 13 ädellövträd.

Bra skor rekommenderas, särskilt när vi besöker Risön. Och naturligtvis kläder efter väder.

Ni som inte åker bil, erbjuds abonnerad buss t.o.r. Uppsala via KSLA till Barksätter. Vid behov kan bussen också plocka upp personer från Katrineholms busstation. Kostnad för bussresan tur och retur är från Uppsala/Knivsta 250 kr och från Stockholm 200 kr. Betalning görs med kort i samband med anmälan.

Program
06.45 Abonnerad buss avgår från Uppsala
Hämtar vid Musikens hus
07.05 Passerar motorvägens avfart mot Knivsta/Ar (Statoilmacken)
07.45 Bussen avgår från KSLA
09.45 Ankomst – samling med kaffe framför Herrgården
10.00 Välkomsthälsning samt presentation av egendom m.m.
Kerstin Niblaeus, preses, och styrelseordf. Carl Henric Kuylenstierna
Invigning av bron till Risön
Lisa Sennerby Forsse, rektor, SLU
Projekt Risön samt landskapsvård
Stig Lindén, lantmästare, Lena Gustafsson, professor, och Carl-Anders Helander, akademisekreterare.
12.15 Ärtsoppslunch
Med formell Akademisammankomst cirka klockan 12.45 under kaffet
13.00 Promenad mot ädellövsparkenAllén
Jan Karlsson, skogsförvaltare, och styrelseordf. Carl Henric Kuylenstierna
Träd och Landskap
Mats-Daniel Nilsson, landskapsarkitekt
14.00 Invigning av ädellövparken
Kerstin Niblaeus, preses
Ädellöv i det svenska landskapet
Lena Gustafsson, professor, SLU
Barrexoter
Jan Karlsson, skogsförvaltare, Skogstjänst
Samverkan skogsbruk, jordbruk och viltvår
Gabriel Danielsson, vd, Skogstjänst
15.40 Kaffe och avslutning vid Bedas hus
16.00 Hemfärd
18.00 Ankomst till KSLA
19.00 Ankomst till Uppsala

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…