Vårresa – under akademiens jubileumsår – Barksätter

Akademisammankomst

Vårresa – under akademiens jubileumsår – Barksätter Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och personal.

Barksätter donerades till KSLA för 30 år sedan av Mary Francke-Gustafson. Gården omfattar 640 hektar skogs- och jordbruk och en vacker herrgårdsmiljö, som nu renoveras. Det är fem år sedan den förra vårexkursionen ägde rum till Barksätter. Sedan dessa har många spännande projekt genomförts som under denna dag kommer att presenteras. Vi kommer också att inviga dels den renoverade bron som förbinder fastlandet med Risön, dels den nyanlagda Ädellövparken som innehåller Sveriges 13 ädellövträd.

Bra skor rekommenderas, särskilt när vi besöker Risön. Och naturligtvis kläder efter väder.

Ni som inte åker bil, erbjuds abonnerad buss t.o.r. Uppsala via KSLA till Barksätter. Vid behov kan bussen också plocka upp personer från Katrineholms busstation. Kostnad för bussresan tur och retur är från Uppsala/Knivsta 250 kr och från Stockholm 200 kr. Betalning görs med kort i samband med anmälan.

Program
06.45 Abonnerad buss avgår från Uppsala
Hämtar vid Musikens hus
07.05 Passerar motorvägens avfart mot Knivsta/Ar (Statoilmacken)
07.45 Bussen avgår från KSLA
09.45 Ankomst – samling med kaffe framför Herrgården
10.00 Välkomsthälsning samt presentation av egendom m.m.
Kerstin Niblaeus, preses, och styrelseordf. Carl Henric Kuylenstierna
Invigning av bron till Risön
Lisa Sennerby Forsse, rektor, SLU
Projekt Risön samt landskapsvård
Stig Lindén, lantmästare, Lena Gustafsson, professor, och Carl-Anders Helander, akademisekreterare.
12.15 Ärtsoppslunch
Med formell Akademisammankomst cirka klockan 12.45 under kaffet
13.00 Promenad mot ädellövsparkenAllén
Jan Karlsson, skogsförvaltare, och styrelseordf. Carl Henric Kuylenstierna
Träd och Landskap
Mats-Daniel Nilsson, landskapsarkitekt
14.00 Invigning av ädellövparken
Kerstin Niblaeus, preses
Ädellöv i det svenska landskapet
Lena Gustafsson, professor, SLU
Barrexoter
Jan Karlsson, skogsförvaltare, Skogstjänst
Samverkan skogsbruk, jordbruk och viltvår
Gabriel Danielsson, vd, Skogstjänst
15.40 Kaffe och avslutning vid Bedas hus
16.00 Hemfärd
18.00 Ankomst till KSLA
19.00 Ankomst till Uppsala

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…