Vattenbruk – Mat, myter och möjligheter

Seminarium

 

Vattenbruk – Mat, myter och möjligheter

Fisk, inte minst odlad fisk, räknas som ett av våra viktigaste framtida livsmedel. Redan på 1970-talet var Sverige ett land med ambitioner att utveckla vattenbruk, särskilt odling av laxfiskar. Men utvecklingen stannade av och jämfört med andra länder är Sveriges vattenbruk av blygsam omfattning. Många spekulerar om orsakerna och myterna är många.

En orsak till den svaga utvecklingen är att fiskodling under lång tid fått hård kritik på grund av näringsutsläpp, men nu håller ny teknik för hållbart och bärkraftigt vattenbruk på att växa fram. KSLA vill med detta seminarium, och med skriften ”Myter och möjligheter”, nå beslutsfattare, allmänhet och media med denna nya kunskap och diskutera vad som är sant och falskt när det gäller vattenbruk. Vattenbruk är mer än fisk och med moderna metoder produceras inte bara hälsosam och god fisk, utan även ekosystemtjänster som vattenrening genom odling och skörd av musslor och alger. Fisk kan delvis födas upp på mikroorganismer och matrester i slutna system och därmed göra det som idisslare gör på land – omvandla sådant som människor inte kan äta till högvärdigt protein och god mat.

Sverige är ordförandeland för Nordiska ministerrådet 2013 och vill i den rollen arbeta vidare inom rådets ”blå” tema. Därmed vill Sverige utmana sina grannländer i hållbart vattenbruk och markera att landet tar plats inte bara som storkonsumenter av odlad fisk utan även bland producenterna. En nationell strategi för svenskt vattenbruk formulerades 2012 och ett nationellt vattenbrukskansli har etablerats på Jordbruksverket. Detta stämmer väl med såväl EU:s som de nordiska ländernas intentioner att öka produktionen av fisk i bärkraftiga system.

Hela programmet finns presenterat i ovanstående PDF-inbjudan.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…