Vattenbruk – Mat, myter och möjligheter

Seminarium

 

Vattenbruk – Mat, myter och möjligheter

Fisk, inte minst odlad fisk, räknas som ett av våra viktigaste framtida livsmedel. Redan på 1970-talet var Sverige ett land med ambitioner att utveckla vattenbruk, särskilt odling av laxfiskar. Men utvecklingen stannade av och jämfört med andra länder är Sveriges vattenbruk av blygsam omfattning. Många spekulerar om orsakerna och myterna är många.

En orsak till den svaga utvecklingen är att fiskodling under lång tid fått hård kritik på grund av näringsutsläpp, men nu håller ny teknik för hållbart och bärkraftigt vattenbruk på att växa fram. KSLA vill med detta seminarium, och med skriften ”Myter och möjligheter”, nå beslutsfattare, allmänhet och media med denna nya kunskap och diskutera vad som är sant och falskt när det gäller vattenbruk. Vattenbruk är mer än fisk och med moderna metoder produceras inte bara hälsosam och god fisk, utan även ekosystemtjänster som vattenrening genom odling och skörd av musslor och alger. Fisk kan delvis födas upp på mikroorganismer och matrester i slutna system och därmed göra det som idisslare gör på land – omvandla sådant som människor inte kan äta till högvärdigt protein och god mat.

Sverige är ordförandeland för Nordiska ministerrådet 2013 och vill i den rollen arbeta vidare inom rådets ”blå” tema. Därmed vill Sverige utmana sina grannländer i hållbart vattenbruk och markera att landet tar plats inte bara som storkonsumenter av odlad fisk utan även bland producenterna. En nationell strategi för svenskt vattenbruk formulerades 2012 och ett nationellt vattenbrukskansli har etablerats på Jordbruksverket. Detta stämmer väl med såväl EU:s som de nordiska ländernas intentioner att öka produktionen av fisk i bärkraftiga system.

Hela programmet finns presenterat i ovanstående PDF-inbjudan.

 


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…