Vattenbruk – Mat, myter och möjligheter

Seminarium

 

Vattenbruk – Mat, myter och möjligheter

Fisk, inte minst odlad fisk, räknas som ett av våra viktigaste framtida livsmedel. Redan på 1970-talet var Sverige ett land med ambitioner att utveckla vattenbruk, särskilt odling av laxfiskar. Men utvecklingen stannade av och jämfört med andra länder är Sveriges vattenbruk av blygsam omfattning. Många spekulerar om orsakerna och myterna är många.

En orsak till den svaga utvecklingen är att fiskodling under lång tid fått hård kritik på grund av näringsutsläpp, men nu håller ny teknik för hållbart och bärkraftigt vattenbruk på att växa fram. KSLA vill med detta seminarium, och med skriften ”Myter och möjligheter”, nå beslutsfattare, allmänhet och media med denna nya kunskap och diskutera vad som är sant och falskt när det gäller vattenbruk. Vattenbruk är mer än fisk och med moderna metoder produceras inte bara hälsosam och god fisk, utan även ekosystemtjänster som vattenrening genom odling och skörd av musslor och alger. Fisk kan delvis födas upp på mikroorganismer och matrester i slutna system och därmed göra det som idisslare gör på land – omvandla sådant som människor inte kan äta till högvärdigt protein och god mat.

Sverige är ordförandeland för Nordiska ministerrådet 2013 och vill i den rollen arbeta vidare inom rådets ”blå” tema. Därmed vill Sverige utmana sina grannländer i hållbart vattenbruk och markera att landet tar plats inte bara som storkonsumenter av odlad fisk utan även bland producenterna. En nationell strategi för svenskt vattenbruk formulerades 2012 och ett nationellt vattenbrukskansli har etablerats på Jordbruksverket. Detta stämmer väl med såväl EU:s som de nordiska ländernas intentioner att öka produktionen av fisk i bärkraftiga system.

Hela programmet finns presenterat i ovanstående PDF-inbjudan.

 


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…