Vattenbrukets framtida möjligheter

Seminarium

Vattenbrukets framtida möjligheter Mer information
Mer information

Se inspelning från seminariet.

Vattenbrukets framtida möjligheter 2011-02-15

Valda delar av detta seminarium sänds i Kunskapskanalen onsdag 23 mars och torsdag 24 mars.
Vattenbruket i världen har ökat kraftigt under senare år. Det är den del av livsmedelssektorn som vuxit i särklass snabbast. Många års misshushållning med vilda fiskbestånd har lett till minskade globala fångster av fisk, och vattenbruket har börjat täcka mellanskillnaden mellan tillgång och efterfrågan. År 2010 kommer antagligen att visa sig vara det år då varannan matfisk är odlad.

I Sverige äter vi alltmer odlad fisk, även om den inhemska produktionen är mycket begränsad. Utvecklingen av vattenbruket har gått långsamt i vårt land, trots de statliga utredningar som haft som uppgift att föreslå åtgärder för att stödja näringen. Fiskodlingen i vår omvärld har samtidigt utvecklats dramatiskt, och inte minst i Norge.

Vi är många som frågar oss om det måste gå så trögt, eller om fiskodling och annat vattenbruk har en plats i en framtida, konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion. Kan vattenbruket bidra till att stimulera näringslivsutveckling i glesbygden och försörja oss med färsk fisk? Fiskodling i kraftverksdammar i Norrlands inland, eller i slutna system i stadsnära lägen, har nämnts som möjliga alternativ. På västkusten är skaldjursodling redan etablerad, men möjligheten att odla fisk i kombination med t.ex. musslor kan också ha en stor potential.

Vilka hinder och möjligheter finns för det svenska vattenbruket? Frågan diskuteras under ett heldagsseminarium med norska och svenska experter från forskning och näringsliv. Både Eskil Erlandsson, landsbygdsminister i Sverige och Lisbeth Berg Hansen, fiskeri- och kustminister i Norge, kommer att medverka i seminariet.

Seminariet arrangeras av Kungsfenan The Swedish Seafood Award och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, tillsammans med norska Eksportutvalget for fisk.