Vattenbrukets framtida möjligheter

Seminarium

Vattenbrukets framtida möjligheter Mer information
Mer information

Se inspelning från seminariet.

Vattenbrukets framtida möjligheter 2011-02-15

Valda delar av detta seminarium sänds i Kunskapskanalen onsdag 23 mars och torsdag 24 mars.
Vattenbruket i världen har ökat kraftigt under senare år. Det är den del av livsmedelssektorn som vuxit i särklass snabbast. Många års misshushållning med vilda fiskbestånd har lett till minskade globala fångster av fisk, och vattenbruket har börjat täcka mellanskillnaden mellan tillgång och efterfrågan. År 2010 kommer antagligen att visa sig vara det år då varannan matfisk är odlad.

I Sverige äter vi alltmer odlad fisk, även om den inhemska produktionen är mycket begränsad. Utvecklingen av vattenbruket har gått långsamt i vårt land, trots de statliga utredningar som haft som uppgift att föreslå åtgärder för att stödja näringen. Fiskodlingen i vår omvärld har samtidigt utvecklats dramatiskt, och inte minst i Norge.

Vi är många som frågar oss om det måste gå så trögt, eller om fiskodling och annat vattenbruk har en plats i en framtida, konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion. Kan vattenbruket bidra till att stimulera näringslivsutveckling i glesbygden och försörja oss med färsk fisk? Fiskodling i kraftverksdammar i Norrlands inland, eller i slutna system i stadsnära lägen, har nämnts som möjliga alternativ. På västkusten är skaldjursodling redan etablerad, men möjligheten att odla fisk i kombination med t.ex. musslor kan också ha en stor potential.

Vilka hinder och möjligheter finns för det svenska vattenbruket? Frågan diskuteras under ett heldagsseminarium med norska och svenska experter från forskning och näringsliv. Både Eskil Erlandsson, landsbygdsminister i Sverige och Lisbeth Berg Hansen, fiskeri- och kustminister i Norge, kommer att medverka i seminariet.

Seminariet arrangeras av Kungsfenan The Swedish Seafood Award och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, tillsammans med norska Eksportutvalget for fisk.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…