Växtförädling 3.0 – ny teknik och gamla lagar

Seminarium

På 90-talet bestämde EU vad en GMO är. Tjugo år senare är det ingen som riktigt vet.

Inom alla områden pågår en ständig teknikutveckling och växtförädlingen är inget undantag.  Nya tekniker ger växtförädlarna nya möjligheter att modifiera växters egenskaper. Lagstiftningen säger, lite förenklat,  att allt som inte sker på naturlig väg, som t.ex. korspollinering, är genteknik.  Lagstiftningen säger också att det finns olika undantag från denna reglering. Med de metoder som används idag blir det allt svårare att veta vad som ska regleras som GMO och vad som ska undantas.

Jordbruksverket, Gentekniknämnden och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till konferens den 25 april i Stockholm för att belysa utvecklingen inom växtförädlingen och för att spana efter framtidens tekniker. Varför är det så svårt att bestämma var gränserna går och vilka konsekvenser kan olika gränsdragningar få?  Hur kan man göra lagstiftning som håller när förutsättningarna förändras?

Moderator är vetenskapsjournalisten Peter Sylwan. Under dagen finns flera möjligheter att vara med och diskutera frågorna.

Läs reportage i

ATL – Föråldrad lagstiftning hämmar genteknik (Tove Nilsson)

Ny Teknik – Frankensteins Blomster (Kaianders Sempler)

Länsposten 2013-05-23 Genteknik debatterades

svt.se/nyheter

Läs och lyssna även till Vetandets världs serie:

Genvägen: Vetenskapsradion granskar genförändrade organismer