Växtförädling 3.0 – ny teknik och gamla lagar

Seminarium

Växtförädling 3.0 – ny teknik och gamla lagar Mer information

På 90-talet bestämde EU vad en GMO är. Tjugo år senare är det ingen som riktigt vet.

Inom alla områden pågår en ständig teknikutveckling och växtförädlingen är inget undantag.  Nya tekniker ger växtförädlarna nya möjligheter att modifiera växters egenskaper. Lagstiftningen säger, lite förenklat,  att allt som inte sker på naturlig väg, som t.ex. korspollinering, är genteknik.  Lagstiftningen säger också att det finns olika undantag från denna reglering. Med de metoder som används idag blir det allt svårare att veta vad som ska regleras som GMO och vad som ska undantas.

Jordbruksverket, Gentekniknämnden och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till konferens den 25 april i Stockholm för att belysa utvecklingen inom växtförädlingen och för att spana efter framtidens tekniker. Varför är det så svårt att bestämma var gränserna går och vilka konsekvenser kan olika gränsdragningar få?  Hur kan man göra lagstiftning som håller när förutsättningarna förändras?

Moderator är vetenskapsjournalisten Peter Sylwan. Under dagen finns flera möjligheter att vara med och diskutera frågorna.

Läs reportage i

ATL – Föråldrad lagstiftning hämmar genteknik (Tove Nilsson)

Ny Teknik – Frankensteins Blomster (Kaianders Sempler)

Länsposten 2013-05-23 Genteknik debatterades

svt.se/nyheter

Läs och lyssna även till Vetandets världs serie:

Genvägen: Vetenskapsradion granskar genförändrade organismer

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…