Växtförädlingens betydelse för livsmedelsproduktion och markanvändning

Akademisammankomst

Växtförädlingens betydelse för livsmedelsproduktion och markanvändning Mer information
Mer information

Ledamöter i KSLA inbjuds till en intern presentation av och diskussion kring ett projekt med arbetsnamnet ”Växtnoden”.

Arbetet med projektet befinner sig i en inledande fas och syftet med detta interna möte är att erbjuda ledamöter med särskilt intresse i växtförädlingsfrågor information om projektet och möjlighet att lämna synpunkter. Det är också projektgruppens förhoppning att vi vid detta möte ska kunna fånga upp information om andra näraliggande projekt och processer och därmed skapa förutsättningar för eventuell samverkan framöver.

Bakgrund
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Sveriges utsädesförening (SUF) har genom åren arrangerat en rad seminarier och sammankomster där konsekvenserna av EU:s regelverk för genetiskt modifierade organismer har diskuterats. Regelverket begränsar växtförädlingens möjligheter att bidra till ett hållbart jordbruk. Det senaste uttrycket för denna negativa utveckling är EU-domstolens utslag i juli 2018 rörande nya mutationstekniker med hög precision, inklusive den s.k. CRISPR-metoden.

Den 15 maj 2019 arrangerade KSLA och SUF åter ett seminarium kring dessa frågor föranlett av EU-domstolens tolkning 2018. En slutsats från seminariet var att det behövs ett koordinerat och långsiktigt arbete. Frågorna måste drivas kontinuerligt, både i Sverige och på EU-nivå. Seminarier och liknande arrangemang blir otillräckliga punktinsatser. Ur denna diskussion föddes idén om projektet ”Växtnoden”. Avsikten är flera akademier ska samverka detta i projektet vars syfte är att politiska beslut kring växtförädling på nationell och EU-nivå ska grundas på forskning och fakta.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…