Växtodling med sikte på nästa växtföljd – historik och framtidsutsikter

Seminarium

Växtodling med sikte på nästa växtföljd – historik och framtidsutsikter Mer information

Växtodling med sikte på nästa växtföljd – historik och framtidsutsikter

Svensk växtodling bedöms ha bra förutsättningar för hållbar produktion. Grundläggande fördelar för Sverige är generellt god tillgång på vatten och bra odlingsjordar. Teknikutvecklingen tar stora steg framåt och kompetensen är hög.

Växtodlingen har alltid varit och kommer att fortsätta vara grunden för att, via fotosyntesen, bygga upp kolrika växtdelar till livsmedelsråvara och foder. Allt oftare läggs fokus på att nyttja odlad växtråvara som energiråvara samt som material för fiberanvändning och annan industriråvara. En synnerligen viktig och aktuell fråga är hur växtodlingen bidrar till att bygga in kol och mull, i markekosystemet. Det är viktigt att bedriva sin växtodling med sikte på nästa växtföljd.

Vid seminariet fokuserar vi på förutsättningar för och möjligheter att bedriva lönsam och hållbar produktion. Programmet är inriktat på att belysa praktiska, lantbruksnära erfarenheter. Lika intressant är det att fokusera på några viktiga framtidsfrågor. Dagen blir en resa från mitten på 1970-talet fram till idag, i en tid då växtodlingsföretagen brottas med lönsamheten men där det allt tydligare framgår att svensk växtodling har biologiska och tekniska förutsättningar att vara en av grundpelarna i strävan att förverkliga en globalt hållbar växtproduktion.

2017 års Håstadiusseminarium har planerats av Lars Törner som under hela sin yrkesbana har verkat för att vetenskap och grundforskning ska omsättas till praktisk tillämpning genom verklig bondenytta. Akademiens Håstadiuspris delas ut ur Ulla och Birger Håstadius stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet.

Anmälan senast 20 november.

För mer information och program, se PDF-inbjudan

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…