Växtodling med sikte på nästa växtföljd – historik och framtidsutsikter

Seminarium

Växtodling med sikte på nästa växtföljd – historik och framtidsutsikter Mer information

Växtodling med sikte på nästa växtföljd – historik och framtidsutsikter

Svensk växtodling bedöms ha bra förutsättningar för hållbar produktion. Grundläggande fördelar för Sverige är generellt god tillgång på vatten och bra odlingsjordar. Teknikutvecklingen tar stora steg framåt och kompetensen är hög.

Växtodlingen har alltid varit och kommer att fortsätta vara grunden för att, via fotosyntesen, bygga upp kolrika växtdelar till livsmedelsråvara och foder. Allt oftare läggs fokus på att nyttja odlad växtråvara som energiråvara samt som material för fiberanvändning och annan industriråvara. En synnerligen viktig och aktuell fråga är hur växtodlingen bidrar till att bygga in kol och mull, i markekosystemet. Det är viktigt att bedriva sin växtodling med sikte på nästa växtföljd.

Vid seminariet fokuserar vi på förutsättningar för och möjligheter att bedriva lönsam och hållbar produktion. Programmet är inriktat på att belysa praktiska, lantbruksnära erfarenheter. Lika intressant är det att fokusera på några viktiga framtidsfrågor. Dagen blir en resa från mitten på 1970-talet fram till idag, i en tid då växtodlingsföretagen brottas med lönsamheten men där det allt tydligare framgår att svensk växtodling har biologiska och tekniska förutsättningar att vara en av grundpelarna i strävan att förverkliga en globalt hållbar växtproduktion.

2017 års Håstadiusseminarium har planerats av Lars Törner som under hela sin yrkesbana har verkat för att vetenskap och grundforskning ska omsättas till praktisk tillämpning genom verklig bondenytta. Akademiens Håstadiuspris delas ut ur Ulla och Birger Håstadius stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet.

Anmälan senast 20 november.

För mer information och program, se PDF-inbjudan

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…