Martin Krokstorp


Växtodling med sikte på nästa växtföljd – historik och framtidsutsikter

Martin Krokstorp


Koll på kolet!

Martin Krokstorp Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

Martin Krokstorp KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

Martin Krokstorp KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Martin Krokstorp Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.