Vem tjänar på handelns egna varumärken?

Akademisammankomst

Vem tjänar på handelns egna varumärken? Mer information
Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Vem tjänar på handelns egna varumärken?

I många länder har handelns egna varumärken, EMV – egna märkesvaror, sedan länge stor utbredning i livsmedelsbutikerna. I Sverige har utvecklingen gått snabbt under senare år och livsmedelskedjorna driver på mot ökad andel EMV. Drygt 20 % av mejeriprodukterna och 35 % av färsk och djupfryst mat är EMV. Det innebär att produktnamn som Scan, Kronfågel, Lantägg, Falköpings mejeri eller Arla ersätts med exempelvis med ICA Basic eller Selection, COOP Prima eller Extra eller Axfoods Premier. Handeln har också egna ekologiska märkningar som Änglamark, ICA I love eco och Garant Eko.

Det har skett en värdeförflyttning från bonde till industri och handel. Man kan diskutera om utvecklingen är bra eller dålig för konsumenterna, producenterna och/eller hållbarheten. Det talas om ökad enfald i butiken och om att handeln använder EMV för att pressa priserna mot leverantörerna. Och om att lönsamheten i första hand har ökat för dagligvaruhandeln, som driver på utvecklingen. Ytterligare en fråga är hur produktutvecklingen kan drivas i ett system med stor EMV-andel.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.