Verksamhetsplanering på KSLA

Planeringsdag

För särskilt inbjudna.


Verksamhetsplanering på KSLA Klicka för mer information

KSLA:s årliga planeringsdag hålls för alla de som ingår i KSLA:s utskott, arbetsutskott, kommittéer och projekt. Dagen innehåller inspirationsföreläsningar och planeringsarbete, presentationer och reflektioner. Den här hösten väljer vi att träffas digitalt.