Vi kom, vi sågs, vi segrade. Även mathantverkare konkurrerar på marknadens villkor.

Seminarium

Vi kom, vi sågs, vi segrade. Även mathantverkare konkurrerar på marknadens villkor. Mer information
Mer information

Seminariet är ett samarrangemang mellan KSLA och Særimnermässan. Mässan arrangeras av Eldrimner, som är ett nationellt centrum för småskaligt mathantverk. Seminariet vänder sig till mathantverkare och andra intresserade och handlar om att vinna kundernas uppmärksamhet och konkurrera på marknadens villkor.

Under seminariet medverkar mathantverkare som lyckats och som klarat av att göra sina produkter mer synliga än andras. Rolf Axel Nordström från Ängavallens gård samt Inger von Corswant från Stafva gård medverkar.

Peter Edling inleder seminariet och berättar om KSLA:s verksamhet. Moderatorer är Ann Klensmeden och Hans-Erik Näslund.

För mer information om Særimnermässan den 12–14 oktober samt för anmälan: http://www.eldrimner.com/1547.saerimner.html


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…