Vi kom, vi sågs, vi segrade. Även mathantverkare konkurrerar på marknadens villkor.

Seminarium

Vi kom, vi sågs, vi segrade. Även mathantverkare konkurrerar på marknadens villkor. Mer information
Mer information

Seminariet är ett samarrangemang mellan KSLA och Særimnermässan. Mässan arrangeras av Eldrimner, som är ett nationellt centrum för småskaligt mathantverk. Seminariet vänder sig till mathantverkare och andra intresserade och handlar om att vinna kundernas uppmärksamhet och konkurrera på marknadens villkor.

Under seminariet medverkar mathantverkare som lyckats och som klarat av att göra sina produkter mer synliga än andras. Rolf Axel Nordström från Ängavallens gård samt Inger von Corswant från Stafva gård medverkar.

Peter Edling inleder seminariet och berättar om KSLA:s verksamhet. Moderatorer är Ann Klensmeden och Hans-Erik Näslund.

För mer information om Særimnermässan den 12–14 oktober samt för anmälan: http://www.eldrimner.com/1547.saerimner.html