Vi kom, vi sågs, vi segrade. Även mathantverkare konkurrerar på marknadens villkor.

Seminarium

Vi kom, vi sågs, vi segrade. Även mathantverkare konkurrerar på marknadens villkor. Mer information
Mer information

Seminariet är ett samarrangemang mellan KSLA och Særimnermässan. Mässan arrangeras av Eldrimner, som är ett nationellt centrum för småskaligt mathantverk. Seminariet vänder sig till mathantverkare och andra intresserade och handlar om att vinna kundernas uppmärksamhet och konkurrera på marknadens villkor.

Under seminariet medverkar mathantverkare som lyckats och som klarat av att göra sina produkter mer synliga än andras. Rolf Axel Nordström från Ängavallens gård samt Inger von Corswant från Stafva gård medverkar.

Peter Edling inleder seminariet och berättar om KSLA:s verksamhet. Moderatorer är Ann Klensmeden och Hans-Erik Näslund.

För mer information om Særimnermässan den 12–14 oktober samt för anmälan: http://www.eldrimner.com/1547.saerimner.html


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…