Vid fjällets fot

Boksamtal

Vid fjällets fot Mer information
Mer information

Vid fjällets fot. Donatorn A.W. Bergsten och hans Enaforsholm i Västjämtland – från jaktvilla till fjällgård

Ett samarbete mellan Jamtli och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Boken säljs för 100:- vid boksläppet!
(Ord pris 198:- hos adlibris.com och 227:- hos bokus.com. Kan också köpas på Enaforsholm och Jamtli för 175:-.)

Välkommen till en eftermiddag med föredrag och panelsamtal, med publikens deltagande och påföljande mingel!

Enaforsholms gård ligger vid kanten av fjällen, alldeles intill forsen i den natursköna Enaälven som rinner vidare ned mot den fiskrika Ånnsjön. Här vidgar vyerna sig mot söder med Snasahögarna i fonden. Trots sitt fjällnära läge ligger Enaforsholm endast på några minuters gångavstånd från järnvägsstationen i Enafors.

Gården är en donation som förvaltas av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Personen bakom donationen, Alexander Wilhelm Bergsten (1855–1937), var grosshandlare och en av den tidens förmögna svenskar som här i fjällen sökte avkoppling och vederkvickelse i den hälsosamma, friska luften. Sedan slutet av 1940-talet har gården, förutom att ha fungerat som pensionat, även varit en plats för studier av fjällens natur, jordbruk och skogsbruk. Inte minst den prunkande trädgården har fått stor uppmärksamhet för sin artrikedom. Denna innehållsrika bok ger många nya kunskaper om västra Jämtland, där landskapets historiska förändring och naturvärdena har fått en framträdande plats. Gårdens bebyggelse sätts in i sitt stora sammanhang – från sitt ursprung i en sågverksrörelse, via Bergstens privata jaktvilla fram till dagens alla verksamheter. Områdets jakt och fiske har genom tiderna varit viktiga näringar för traktens bofasta, men även av stor betydelse för friluftslivet och turismen. Inte minst var A.W. Bergsten själv en ivrig jägare och fiskare. Han var dessutom en god fotograf och av hans historiskt värdefulla bilder återges ett flertal i boken.

Ingen föranmälan! Kostnadsfritt!

Program

Moderator: Peter Edling, ledamot KSLA, AgrD, lantbrukare i Gällö

 • Inledning
  Anders Hansson, 1:e antikvarie vid Jamtli
   
 • Om KSLA – i år 200 år – och om akademiens fjällgård Enaforsholm
  Peter Edling
   
 • Jordbrukets sista utpost i Västjämtland – om boken, donatorn och Enaforsholm
  Hans Antonson, FD i kulturgeografi, bokens redaktör, forskare vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i Linköping
   
 • ”Jagtens förlofvade land” – om vilt, jakt och jägare i Jämtland
  Roger Bergström, tidigare professor i viltekologi i Uppsala, viltförvaltningshistoriker
   
 • Sjöslaget på Ånnsjön – om fiskets betydelse i västra Jämtland
  Ingemar Näslund, docent i fiskbiologi, verksam vid Länsstyrelsen i Östersund

 Panelsamtal:

 • Om naturbruk i vid mening i Västjämtland, exemplet Enaforsholm
  Under ledning av Peter Edling, med deltagande av publiken

 

Boksläppet ingår som en del i KSLA:s 200-årsfirande.

Enaforsholms fjällgård har öppet året runt med närhet till både spår, utförsåkning och vandringsleder.
Enheten för de areella näringarnas historia (ANH) vid KSLA har en bred historisk verksamhet med bokutgivning och bibliotek.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…