Vid fjällets fot

Boksamtal

Vid fjällets fot Mer information
Mer information

Vid fjällets fot. Donatorn A.W. Bergsten och hans Enaforsholm i Västjämtland – från jaktvilla till fjällgård

Ett samarbete mellan Jamtli och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Boken säljs för 100:- vid boksläppet!
(Ord pris 198:- hos adlibris.com och 227:- hos bokus.com. Kan också köpas på Enaforsholm och Jamtli för 175:-.)

Välkommen till en eftermiddag med föredrag och panelsamtal, med publikens deltagande och påföljande mingel!

Enaforsholms gård ligger vid kanten av fjällen, alldeles intill forsen i den natursköna Enaälven som rinner vidare ned mot den fiskrika Ånnsjön. Här vidgar vyerna sig mot söder med Snasahögarna i fonden. Trots sitt fjällnära läge ligger Enaforsholm endast på några minuters gångavstånd från järnvägsstationen i Enafors.

Gården är en donation som förvaltas av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Personen bakom donationen, Alexander Wilhelm Bergsten (1855–1937), var grosshandlare och en av den tidens förmögna svenskar som här i fjällen sökte avkoppling och vederkvickelse i den hälsosamma, friska luften. Sedan slutet av 1940-talet har gården, förutom att ha fungerat som pensionat, även varit en plats för studier av fjällens natur, jordbruk och skogsbruk. Inte minst den prunkande trädgården har fått stor uppmärksamhet för sin artrikedom. Denna innehållsrika bok ger många nya kunskaper om västra Jämtland, där landskapets historiska förändring och naturvärdena har fått en framträdande plats. Gårdens bebyggelse sätts in i sitt stora sammanhang – från sitt ursprung i en sågverksrörelse, via Bergstens privata jaktvilla fram till dagens alla verksamheter. Områdets jakt och fiske har genom tiderna varit viktiga näringar för traktens bofasta, men även av stor betydelse för friluftslivet och turismen. Inte minst var A.W. Bergsten själv en ivrig jägare och fiskare. Han var dessutom en god fotograf och av hans historiskt värdefulla bilder återges ett flertal i boken.

Ingen föranmälan! Kostnadsfritt!

Program

Moderator: Peter Edling, ledamot KSLA, AgrD, lantbrukare i Gällö

 • Inledning
  Anders Hansson, 1:e antikvarie vid Jamtli
   
 • Om KSLA – i år 200 år – och om akademiens fjällgård Enaforsholm
  Peter Edling
   
 • Jordbrukets sista utpost i Västjämtland – om boken, donatorn och Enaforsholm
  Hans Antonson, FD i kulturgeografi, bokens redaktör, forskare vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i Linköping
   
 • ”Jagtens förlofvade land” – om vilt, jakt och jägare i Jämtland
  Roger Bergström, tidigare professor i viltekologi i Uppsala, viltförvaltningshistoriker
   
 • Sjöslaget på Ånnsjön – om fiskets betydelse i västra Jämtland
  Ingemar Näslund, docent i fiskbiologi, verksam vid Länsstyrelsen i Östersund

 Panelsamtal:

 • Om naturbruk i vid mening i Västjämtland, exemplet Enaforsholm
  Under ledning av Peter Edling, med deltagande av publiken

 

Boksläppet ingår som en del i KSLA:s 200-årsfirande.

Enaforsholms fjällgård har öppet året runt med närhet till både spår, utförsåkning och vandringsleder.
Enheten för de areella näringarnas historia (ANH) vid KSLA har en bred historisk verksamhet med bokutgivning och bibliotek.