Viltförvaltningen – dags för gemensamt ansvar

Seminarium

 

Viltförvaltningen – dags för gemensamt ansvar

För att uppnå intentionerna i riksdagsbeslutet om att ”skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna” har ledningarna för det samlade skogsbruket och Svenska jägareförbundet enats kring ett grundläggande förhållningssätt och en gemensam inriktning i arbetet med landets klövviltsförvaltning, det s.k. Handslaget. Syftet med Handslaget är att skapa ett bra samarbetsklimat och utgöra ett stöd för den regionala och lokala förvaltningen av klövvilt. Det har dock visat sig svårt att nå ut med detta på regional och lokal nivå.

Vad händer när parter med olika intressen träffar en överenskommelse och vad krävs för att samtliga parter ska leva upp till det man har kommit överens om?

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) tillsammans med Jägareförbundet och det samlade skogsbruket bjuder in till ett seminarium för att diskutera hur skogsbrukets och Svenska jägareförbundets överenskommelse rörande klövviltförvaltningen ska få genomslag. Frågor som kommer att diskuteras är bl.a. vilka kriterier och vilken kunskap behövs för att en överenskommelse ska fungera. Hur kan parterna få det att fungera bättre såväl regionalt som lokalt?

Under seminariet kommer vi att få höra om upprinnelsen till Handslaget samt vilken roll överenskommelser på nationell nivå kan spela för genomförandet av klövviltförvaltningen på regional och lokal nivå. Vilka kriterier krävs för att överenskommelsen ska nå framgång på kort och lång sikt samt vilken typ av uppföljning behövs? Några exempel på när parterna har lyckats lokalt kommer att presenteras.

Anmälan senast 14 november.

För mer information och program, se PDF-inbjudan