Viltkött – ett naturligt klimatsmart kött

Seminarium

Viltkött – ett naturligt klimatsmart kött Mer information

Viltkött – ett naturligt klimatsmart kött

Ett samarrangemang mellan KSLA och Svenska Viltmatakademin.

Stannar viltköttet i jägarnas frysbox? Varför är det endast en liten del som hamnar i butikerna?

Ändå är viltkött mycket uppskattat och runt 7 av 10 personer i Sverige äter viltkött minst en gång per år. De flesta vill äta mer vilt! Hur får vi ut mer viltkött på marknaden?

Mängden viltkött ökar från år till år och utgör idag ca 4 % av allt kött som konsumeras i Sverige.

Viltkött är inte bara älgkött, utan mängden kött från andra klövviltsarter ökar starkt. Exempelvis skjuter vi i Sverige årligen nu lika många vildsvin som älgar. Genom att vildsvinen ökar snabbt i antal i vårt land har vi en fantastisk resurs med ett ypperligt kött. Om vi kunde skapa efterfrågan hos konsumenten skulle vi samtidigt bidra till att lösa problem med de skador vildsvinen orsakar för många markägare! Och den medvetne konsumenten undrar: Är vilt ett säkert livsmedel? Kan alla tillaga viltkött?

Seminariet på KSLA kommer att ge svar på frågorna! Vi kommer belysa viltvärdekedjan –  viltkött från skog till bord – samt kvalitetsfrågor rörande vilt, särskilt vildsvin. Seminariet avslutas med en paneldebatt om viltkött i hemmet, i handeln och på restaurang.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…