Vingslag över Haga – Känslosamheter

Seminarium

Vingslag över Haga – Känslosamheter Mer information
Mer information

Huvud2

Känslosamheter:

Om den sentimentala parken, salongen och operasalongen

Under 1700-talets sista årtionden pågår i Sverige, liksom i övriga Europa, en parallell förändring av det inre och det yttre. Känslan får ett allt friare spelrum. Den engelska parken tränger undan den franska parkstilen, och Gustav III låter Fredrik Magnus Piper anlägga engelska parker på Drottningholm och i Haga.

På Kungl. Operan gråter publiken utan hejd, vilket Kellgren berättar om i ett brev från 1781: ”Igår gret jag i 2 hela timmar på Operan, då Alceste för första gången spelades … Hela parterren snyftade och alla vackra ögon voro gömda bakom solfjädrar.”

Samtidigt förändras också musicerandet därhemma i salongen när cembalon ersätts av hammarklaveret, med dess ökade möjligheter till känslomättning och tonsättarnas svar därpå. Det är en omstämning av alla tre nämnda rum som pågår: en ny mentalitet tonar fram, en sentimentalitet.

Erik Wallrup, fil. dr, författare, forskningssekreterare och ledamot av Kungl. Musikaliska akademien

Pianist: Magnus Svensson

 

Vingslag över Haga

En föreläsningsserie i samarbete mellan sex akademier och Kommittén för Gustavianska Parken.

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden.

Serien inleder ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv.

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Föreläsningarna hålls kl 15.00 i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm.

Därtill inbjuds till två promenader i Haga.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…