Vingslag över Haga – På andra sidan Brunnsviken

Seminarium

Vingslag över Haga – På andra sidan Brunnsviken Mer information
Mer information

Huvud2

På andra sidan Brunnsviken:

Park eller vetenskapsstad på Norra Djurgården

Norra Djurgården och Vetenskapsstaden – två beteckningar på samma del av Stockholm. Djurgården frammanar bilden av pastorala landskap med lummiga lundar; Vetenskapsstaden kanske en modern forskningsmetropol. Denna motsättning – om det nu är en motsättning – har varit och är en central faktor i frågor om områdets utveckling.

I början av 1800-talet förlades den nykläckta Lantbruksakademiens experimentalfält till Frescati, nära Stora Skuggan och grundaren Abraham Niclas Edelcrantz jordbruksanläggning.

Knappt ett sekel senare hamnade en rad vetenskapliga institutioner i grannskapet: Bergianska trädgården, Naturhistoriska riksmuseet, Kungl. Vetenskapsakademien och dess Nobelinstitut, Skogshögskolan och Veterinärinstitutet. Så småningom följdes de av Stockholms universitet, som också sakta men säkert har tagit över områdets många andra institutionsbyggnader.

Den här föreläsningen handlar om vetenskapens plats på Norra Djurgården, i handgriplig mening. Utgångspunkten är Naturhistoriska riksmuseets och Vetenskapsakademiens storslagna, och på sin tid ganska oväntade, flytt till Frescati 1916, och försöken att lansera området som en ”Vetenskapsstad”, med skrytbroschyrer, arkitektvisioner och lobbyorganisationer.

Jenny Beckman, fil. dr. från KTH och lektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Kungl. Vetenskapsakademien

Vingslag över Haga

En föreläsningsserie i samarbete mellan sex akademier och Kommittén för Gustavianska Parken.

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden.

Serien inleder ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv.

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Föreläsningarna hålls kl 15.00 i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm.

Därtill inbjuds till två promenader i Haga.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…