Vingslag över Haga – Promenad i gamla Haga

Exkursion

Vingslag över Haga – Promenad i gamla Haga Mer information
Mer information

Huvud2

Promenad i gamla Haga

Park för en politisk gambler

Några månader efter sin kungakröning 1771 köpte Gustav III den lilla lantgården Haga i Solna socken – en tillflyktsort från offentligheten och hovets ceremoniel, ett eremitage präglat av lantlivet ro och konstlösa nöjen. Majestätets enkla boning i naturens sköte förmedlade samtidigt en medveten propagandabild av en anspråkslös och upplyst monark. Den enkla boningen var också en hemlig arbets- och mötesplats där Gustav III förberedde sina mest vågade framträdanden på den politiska scenen, statskuppen 1772, den ödesdigra riksdagen 1786, blixtkriget mot Ryssland 1788 liksom Förenings- och säkerhetsakten 1789.

Tio år efter förvärvet började Hagas odlingslandskap omvandlas till en modern lustpark. För gestaltningen av parken svarade arkitekten Fredrik Magnus Piper, som just återkommit till Sverige efter flera års studier av den engelska trädgårdskonsten. Under tidens gång har Pipers engelska park i den pittoreska stilen delvis förfallit och förvanskats.

Avsikten med promenaden är att i tanken möta Gustav III och hans inre krets på de platser där den gustavianska politiken formades och att för ögat försöka rekonstruera parkens ursprungliga komposition.

Samling vid Haga Södra grindar kl 15.00

Christian Laine, arkitekt SAR/MSA, sekreterare i Kommittén för Gustavianska Parken

 

Vingslag över Haga

En föreläsningsserie i samarbete mellan sex akademier och Kommittén för Gustavianska Parken.

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden.

Serien inleder ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv.

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Föreläsningarna hålls kl 15.00 i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm.

Därtill inbjuds till två promenader i Haga.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…