Vingslag över Haga – Promenad i nya Haga

Exkursion

Vingslag över Haga – Promenad i nya Haga Mer information
Mer information

Huvud2

Promenad i nya Haga

Landskap för en ny Augustus

När Gustav III 1784 kom hem från sin italienska resa hälsades han som fursten av en femte guldålder, en ny Augustus. Året därpå vidgades det kungliga inflytandet över Brunnsvikens landskap – Gustav övertog den lustpark som Gustaf Philip Creutz låtit anlägga vid Bergshammars gård och köpte Brahelund, grannfastigheten norr om Haga. Han upplät Stallmästarholmen åt gunstlingen Sparre på Bellevue och arrenderade ut Ulriksdals Stor- och Lilläng en annan gunstling, Gustaf Mauritz Armfelt.

Fredrik Magnus Piper svarade för ritningarna till de nya parkerna, Gustav III för nya ortnamn kring Brunnsvikens stränder: Tivoli, Frescati och Albano – som ekon av en romersk guldålder.

Piper efterträddes av arkitekten Louis Jean Desprez, som tillsammans med kungen gav antik form och gigantisk skala åt scenen för den nye Augustus. Arbetena hann påbörjas men aldrig fullföljas. Spåren av dem är storartade.

Avsikten med promenaden är att tolka spåren av Gustav III:s mest glansfulla vision: att av Brunnsvikens landskap skapa ett äreminne över den upplyste filosofen på Sveriges tron, konsternas beskyddare, nationens räddare, hjälte och fredsfurste. Promenaden avslutas i Gustav III:s paviljong, där kungen själv lät teckna sitt äreminne i bild.

Samling framför Koppartälten kl 15.00

Christian Laine, arkitekt SAR/MSA, sekreterare i Kommittén för Gustavianska Parken

Vingslag över Haga

En föreläsningsserie i samarbete mellan sex akademier och Kommittén för Gustavianska Parken.

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden.

Serien inleder ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv.

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Föreläsningarna hålls kl 15.00 i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm.

Därtill inbjuds till två promenader i Haga.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…