Vingslag över Haga – Promenad i nya Haga

Exkursion

Vingslag över Haga – Promenad i nya Haga Mer information
Mer information

Huvud2

Promenad i nya Haga

Landskap för en ny Augustus

När Gustav III 1784 kom hem från sin italienska resa hälsades han som fursten av en femte guldålder, en ny Augustus. Året därpå vidgades det kungliga inflytandet över Brunnsvikens landskap – Gustav övertog den lustpark som Gustaf Philip Creutz låtit anlägga vid Bergshammars gård och köpte Brahelund, grannfastigheten norr om Haga. Han upplät Stallmästarholmen åt gunstlingen Sparre på Bellevue och arrenderade ut Ulriksdals Stor- och Lilläng en annan gunstling, Gustaf Mauritz Armfelt.

Fredrik Magnus Piper svarade för ritningarna till de nya parkerna, Gustav III för nya ortnamn kring Brunnsvikens stränder: Tivoli, Frescati och Albano – som ekon av en romersk guldålder.

Piper efterträddes av arkitekten Louis Jean Desprez, som tillsammans med kungen gav antik form och gigantisk skala åt scenen för den nye Augustus. Arbetena hann påbörjas men aldrig fullföljas. Spåren av dem är storartade.

Avsikten med promenaden är att tolka spåren av Gustav III:s mest glansfulla vision: att av Brunnsvikens landskap skapa ett äreminne över den upplyste filosofen på Sveriges tron, konsternas beskyddare, nationens räddare, hjälte och fredsfurste. Promenaden avslutas i Gustav III:s paviljong, där kungen själv lät teckna sitt äreminne i bild.

Samling framför Koppartälten kl 15.00

Christian Laine, arkitekt SAR/MSA, sekreterare i Kommittén för Gustavianska Parken

Vingslag över Haga

En föreläsningsserie i samarbete mellan sex akademier och Kommittén för Gustavianska Parken.

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden.

Serien inleder ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv.

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Föreläsningarna hålls kl 15.00 i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm.

Därtill inbjuds till två promenader i Haga.


Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas i framtiden?

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett…

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur olika generationers perspektiv. Hur fattas besluten inom familjen? Hur kompenseras syskon? Vad händer om det inte finns några arvingar? Vilket stöd behöver unga för att våga och för att lyckas?

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur…

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv – forskare och praktiker bidrar med råd och erfarenheter.

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv –…

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt inbjudna.

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt…