Vingslag över Haga – Tanke som blir verklighet

Seminarium

Vingslag över Haga – Tanke som blir verklighet Mer information
Mer information

Huvud2

Tanke som blir verklighet: Den engelska parken i Sverige

1700-talsmänniskan i den intellektuella eliten var på många sätt kongenial med den så kallade engelska landskapsstilen. Att finna sanningen i naturen, att ifrågasätta rådande ordningar, att göra tanken ”fri” och obunden hade direkta tillämpningar i det som kallades the English Landscape School och som växte fram på 1700-talet.

De första tankespåren hämtade inspiration från 1600-talsmålarna Salvatore Rosa och Claude Lorrain. Inom landskapsmåleriet avbildas ofta naturen på konstnärens duk. Här ser vi det märkliga att det omvända inträffar – tidens landskapsarkitekter bygger upp i full skala och i tre dimensioner de visioner som tidigare bara har funnits i målarens arbete.

I Sverige är Fredrik Magnus Piper den kanske främsta företrädaren men även Gustav III använde ritstiftet. Hagaparken räknas som ett framstående exempel på denna parkstil, en av de främsta i Europa utanför ursprungslandet.

Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt, ledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna

Vingslag över Haga

En föreläsningsserie i samarbete mellan sex akademier och Kommittén för Gustavianska Parken.

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden.

Serien inleder ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv.

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Föreläsningarna hålls kl 15.00 i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm.

Därtill inbjuds till två promenader i Haga.