Vinnande Partnerskap idag och imorgon: Exempel och erfarenheter

Seminarium

Vinnande Partnerskap idag och imorgon: Exempel och erfarenheter Mer information
Mer information

Vinnande Partnerskap idag och imorgon: Exempel och erfarenheter

Vår landsbygd får allt fler utmaningar. Nytänkande och kreativitet behövs för att hitta nya arbetssätt och samverkan mellan det offentliga, privata och den ideella sektorn. Inom Leader har man särskilt betonat vikten av att dessa sektorer måste finna former för att samverka för att få ett hållbart resultat. Goda exempel som visar på praktiska exempel har visat sig vara en bra modell att ta lärdom av.

Därför inbjuder Kungl. Skogs och Lantbruksakademien och Landsbygdsnätverket till ett seminarium med syfte är att visa på hur offentlig, privat och ideell sektor har hittat modeller där alla sektorerna blir vinnare. Inspiration och kreativitet i ett vinn-vinn förhållande kännetecknar seminariet.

Lokal kapitalförsörjning är allt viktigare för företag och andra aktörer som vill utveckla nya verksamheter likväl som att behålla service och infrastruktur på landsbygden. Jörgen Andersson från Leader Åres gröna dalar och aktiv inom landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning, ger en aktuell lägesrapport från arbetsgruppen och presenterar förslag till lokala sparbolag.

Seminariet avslutas med en öppen diskussion och frågestund på temat Vinnande partnerskap och Lokal kapitalförsörjning.

Kom och låt dig inspireras samtidigt som du kan bidra med dina erfarenheter i ämnet!

Program

08.30     Registrering

09.00     Välkomna
                  Svante Nilsson, KSLA

09.15     Trepartnerskap som resurs i Leaderprojekt.
                  Erfarenheter från Leader Gränslandet och Våg 21
                  Karina Veinhede, verksamhetsledare och Denny Lawrot, ordförande

10.00     Kaffe

10.30     Lokalt arbete över tre sektorer där alla blir vinnare
                 Roger Fjellseth, Mellansels idrottsförening

11.00     Lokal kapitalförsörjning genom samverkan
                 
Jörgen Andersson

11.30     Diskussion och frågor

12.00     Avslutning och lunch

Med reservation för ev. ändringar.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…