Vinnande Partnerskap idag och imorgon: Exempel och erfarenheter

Seminarium

Vinnande Partnerskap idag och imorgon: Exempel och erfarenheter Mer information
Mer information

Vinnande Partnerskap idag och imorgon: Exempel och erfarenheter

Vår landsbygd får allt fler utmaningar. Nytänkande och kreativitet behövs för att hitta nya arbetssätt och samverkan mellan det offentliga, privata och den ideella sektorn. Inom Leader har man särskilt betonat vikten av att dessa sektorer måste finna former för att samverka för att få ett hållbart resultat. Goda exempel som visar på praktiska exempel har visat sig vara en bra modell att ta lärdom av.

Därför inbjuder Kungl. Skogs och Lantbruksakademien och Landsbygdsnätverket till ett seminarium med syfte är att visa på hur offentlig, privat och ideell sektor har hittat modeller där alla sektorerna blir vinnare. Inspiration och kreativitet i ett vinn-vinn förhållande kännetecknar seminariet.

Lokal kapitalförsörjning är allt viktigare för företag och andra aktörer som vill utveckla nya verksamheter likväl som att behålla service och infrastruktur på landsbygden. Jörgen Andersson från Leader Åres gröna dalar och aktiv inom landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning, ger en aktuell lägesrapport från arbetsgruppen och presenterar förslag till lokala sparbolag.

Seminariet avslutas med en öppen diskussion och frågestund på temat Vinnande partnerskap och Lokal kapitalförsörjning.

Kom och låt dig inspireras samtidigt som du kan bidra med dina erfarenheter i ämnet!

Program

08.30     Registrering

09.00     Välkomna
                  Svante Nilsson, KSLA

09.15     Trepartnerskap som resurs i Leaderprojekt.
                  Erfarenheter från Leader Gränslandet och Våg 21
                  Karina Veinhede, verksamhetsledare och Denny Lawrot, ordförande

10.00     Kaffe

10.30     Lokalt arbete över tre sektorer där alla blir vinnare
                 Roger Fjellseth, Mellansels idrottsförening

11.00     Lokal kapitalförsörjning genom samverkan
                 
Jörgen Andersson

11.30     Diskussion och frågor

12.00     Avslutning och lunch

Med reservation för ev. ändringar.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…