Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

Seminarium

Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och kommenteras vid seminariet.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling Mer information
Mer information

På uppdrag av KSLA:s projekt ”Växtnoden” har AgriFood Economics Centre vid LU och SLU genomfört en samhällsekonomisk analys rörande användning i EU av nya genomiska tekniker (NGT) i växtförädlingen med två exempel i potatis. Rapporten “The economics of new gene edited plants – just like any other crops?” presenteras och kommenteras vid seminariet. Den är skriven på engelska, men seminariet hålls på svenska.

Rapporten bedömer kostnader och nyttor som kan uppstå om NGT-sorter regleras på samma sätt som konventionellt förädlade grödor i stället för som GMO. Den belyser ekonomiska konsekvenser för innovation, produktion och konsumtion. Även aspekter som livsmedelstrygghet och miljöpåverkan tas upp. Slutligen innehåller rapporten en konkret kostnads- & nyttoanalys om två exempel på NGT-potatis skulle bedömas på samma sätt som potatis förädlad med traditionell växtförädling, med resistens mot bladmögel respektive innehåll av enbart amylopektinstärkelse.

Analysen har möjliggjorts genom ett särskilt bidrag från Mistra och Strategiska forskningsstiftelsen.

Här finns rapporten på svenska.

Här finns rapporten på engelska.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…