Water buffaloes in Sweden 6 years later

Seminarium

Water buffaloes in Sweden 6 years later

– what has happened

In  March 2009 KSLA arranged a  two days seminar focusing on possibilities to introduce water buffaloes in Sweden as dairy, meat and grazing animals.  The agenda covered presentations of : biology and behavior, social organization; termo regulation; grazing/browsing (incl wetlands); temperament traits; health/parasites; milking incl milk products and regulatory issues. The seminar was very well attended and stimulated a process in Sweden  to realize the prospects of establishing water buffalo farms in Sweden. Already in 2010 the Ritter family imported water buffaloes as grazing animals. And in early 2012 the Elvingsson family imported dairy buffaloes from Germany.

Over the following years additional buffalo farms have been established in Sweden. Thus over the 6 years a lot has happened as regards establishing a new farm animal in Sweden.  The follow up seminar   will try to take stock as regards what has been the process, results and future prospects of keeping water buffaloes in the Swedish countryside.

 More information about the programme in pdf above.

2015-09-02-Waterbuffaloes

Photo: Alex Pérez Rodríguez (Alexpero).


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…