What is a sustainable diet? The protein shift – challenges and opportunities

Hybridseminarium

What constitutes a sustainable diet is about far more than greenhouse gases. In this seminar we address nutritional, environmental, and political aspects of producing plant-based proteins and foods, and discuss possible paths forward to sustain balance between human and planetary health.


What is a sustainable diet? The protein shift – challenges and opportunities Mer information
Mer information

PROGRAMME

Welcome and introduction.
Professor Ann-Sofie Sandberg, Chalmers University of Technology

Healthy diets from a sustainable food system: turning facts into acts.
Professor Pieter van’t Veer, Wageningen University

Environmental sustainability of plant-based protein production – an overview.
Professor Christel Cederberg, Chalmers University of Technology

Protein shift – a political consumerism perspective.
Associate professor Carolin Zorell, Örebro University

Coffee Break

Food technology for development and production of novel plant-based food products.
Professor Nesli Sözer, VTT Finland

Nutritional limitations with meat analogues currently on the Swedish market.
Dr Cecilia Mayer Labba, Chalmers University of Technology

Moderator: Annika Åhnberg

For those interested, dinner afterwards is offered at SEK 500 (limited number of seats).

The seminar is organised by the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) Division X Biotechnology, the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, and the Royal Swedish Academy of Sciences’ National committee for Nutrition and Food Sciences
—————————————————————————————————————
Link to KSLA-podden (in Swedish) ”Vilken plats får växtproteinerna på den framtida tallriken”. Ett samtal mellan Cecilia Mayer Labba, Gunnela Ståhle, Tomas Erlandsson och Gunilla Blixt under ledning av Christina Möller.

Mer info om det här avsnittet och övriga avsnitt i KSLA-podden (KSLA-podden finns också på Spotify)


På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket

29/11: Hur ser morgondagens affärsmodeller ut och hur skapar vi konkurrenskraftiga skogs- och lantbruksföretag? Ett seminarium arrangerat av KSLA:s ungdomsutskott.

Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket

29/11: Hur ser morgondagens affärsmodeller ut och hur skapar vi konkurrenskraftiga skogs-…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…