Will new plant breeding techniques have a future in the EU?

Seminarium

Will new plant breeding techniques have a future in the EU? Mer information
Mer information

Video recording:

In its decision in July 2018, the EU Court of Justice (ECJ) equalled plants that have been bred with the use of targeted mutagenesis with genetically modified organisms (GMO). This means that if a plant breeder has used a gene scissor like for example CRISPR/Cas9, the resulting plant shall be regulated as a GMO. This is not the case when classical mutation technologies have been used, such as mutagenic substances or radiation.

While Crispr-technology has received strong acceptance in other countries, it is now doubtful if it will benefit European farmers. It is expected that the costs for all the necessary decisions and permits for cultivation within the EU for traits obtained with the gene scissors will be as high as for GMOs. Also, the outcome of the decision process is difficult to foresee. Many researchers and plant breeders had great hopes for a positive decision on the Crispr-technology, and after the decision was made, initiatives have been taken to accomplish a changed view on this matter at the EU-level.

It is now time to discuss the consequences of the ECJ decision for research, plant breeding and agriculture in Europe. Is there a window for the use of Crispr-technology in the EU? How do the companies view the situation? What is the opinion of the Swedish Board of Agriculture, the competent authority? Welcome to discuss these important questions at a seminar arranged by the Royal Swedish Academy of Forestry and Agriculture, the Swedish Gene Technology Advisory Board and the Swedish Seed Association.

The seminar will be held in English.

For more information and program, please see PDF-invitation above.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…