2011-05-19 Melinda Fones-Sundell


Women in agriculture

2011-05-19 Melinda Fones-Sundell


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

2011-05-19 Melinda Fones-Sundell KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

2011-05-19 Melinda Fones-Sundell Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

2011-05-19 Melinda Fones-Sundell Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

2011-05-19 Melinda Fones-Sundell Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.