Akademiens 200:e högtidssammankomst 2013/Commemorative meeting 2013

Akademisammankomst

Akademiens 200:e högtidssammankomst 2013/Commemorative meeting 2013 Mer information

Akademiens 200:e högtidssammankomst, för ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
The 200th commemorative meeting of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, for the academy fellows and especially invited guests.

KSLA:s 200-årsfirande i Stadshuset bestod av en formell sammankomst och därefter en middag med efterföljande dans. Intresset för att delta i festligheterna var överväldigande.

KSLA’s bicentenary celebration in Stockholm City Hall consisted of a formal assembly and after that a banquet followed by dancing.The interest to participate was overwhelming.

Till Högtidssammankomsten online/To the Commemorative Meeting online.

Klicka på det avsnitt du vill se/click on the part you want to watch:

Öppningsceremoni, H.M. Konungens högtidstal och Akademiens preses högtidstal. –  Opening ceremony, H.M. the King’s Commemorative Speech and Academy President’s speech.

Nyinvalda ledamöter. –  Elected Fellows.

Pristagare och belöningar. –  Laureates and awards.

Akademisekreterarens tal, gästtalare Louise Fresco: Food, scarcity and abundance och Avslutning. – Academy Secretary’s speech, guest lecturer Louise Fresco: Food, scarcity and abundance and Closing.

Se bilder nedan/See pictures below

Fria att använda, men ange/Free to use, but state
© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Mats Gerentz


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…