Akademisammankomst: Året som gått och åren som kommer

Akademisammankomst

Akademisammankomst: Året som gått och åren som kommer Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Året som gått och åren som kommer

Före den egentliga sammankomsten, kl. 13.00-15.00, arrangeras ett öppet seminarium ”Mellan teori och praktik – agrarexpertis och svenskt bistånd under 1900-talets andra hälft”, Karl Bruno analyserar denna historia i sin avhandling ”Exporting agrarian expertise. Development aid at the Swedish University of Agricultural Sciences and its predecessors, 1950-2009”

Anmälan görs via anmälningslänk på hemsidan eller denna länk.

Vart fjärde år väljer akademien en ny preses och vice preses och sedan många gör utformar det nya presesparet sitt program för sin presesperiod. Detta program, Verksamhet och inriktning 2017-2020 som ska beslutas vid kollegiemötet den 1 december, kommer att presenteras av presesparet vid sammankomsten. Närvarande ledamöter erbjuds efter presentationen att ställa frågor och komma med synpunkter.

Sammankomsten inleds med de formella delarna inkluderande några olika val, fastställande av 2017 års mottagare av A. W. Bergstens pris samt anmälan om övriga priser och belöningar. Därefter kommer avdelningarna och akademiens historiska verksamhet att summera året som gått och presentera planerna för kommande år.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…