Allemansrätt, allemansvett och allemanssätt – är den svenska allemansrätten i fara?

Akademisammankomst

Allemansrätt, allemansvett och allemanssätt – är den svenska allemansrätten i fara? Mer information
Mer information

Allemansrätt, allemansvett och allemanssätt – är den svenska allemansrätten i fara?

På grund av tekniska problem vid inspelningen saknas 45 minuter i början av webbsändningen, klicka här

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Allemansrätten är inristad i den svenska folksjälen och inskriven i vår grundlag. Det är självklart för oss att vi kan röra oss i skog och mark, plocka bär och svamp, tälta på vackra platser och vandra längs stigar och leder utan att behöva fundera över vem som äger marken. Vilken tillgång detta är står omedelbart klart för alla som flyttar utomlands och försöker komma ut i naturen, men möts av taggtråd och hotfulla förbudsskyltar.

Det finns ingen lag som exakt definierar allemansrätten, men det finns lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Att enskilda har rätt att plocka bär ifrågasätter ingen, men har företag rätt att med hjälp av en inhyrd arbetsstyrka plocka bär i kommersiellt syfte? En familj eller några kompisar som tar sig fram med kanot betraktas leende från åkanten, men om en landsbygdsföretagare livnär sig på att paddla med utländska turistgrupper väcks frågan om avtal och ersättning.

Missbruk av allemansrätten, med nedskräpning, förslitning och skador på skog, mark och gröda som följd, hotar vår rätt till naturen. Vilken är en rimlig väg framåt? Och vad måste hända för att såväl natur och allemansrätt som markägarintressen ska kunna fredas utan taggtråd, förbud och konflikter?

Program 

Moderator: Olle Markgren, ordförande KSLA:s Allmänna avdelning 

15.00 Samling, kaffe/te
15.30 Formell sammankomst
15.45 Välkomna
Olle Markgren, ordförande KSLA:s Allmänna avdelning
15.50 Allemans rätt, allemans sätt och allemans vett
– samhällets, markägarens och friluftslivets perspektiv
Per Nilsson, handläggare, Naturvårdsverket
Åsa Hill, LRF, expert på äganderätt och intrång
Stefan Nyström, ordförande i Svenskt Friluftsliv
16.50 Bensträckare
17.10 Diskussion
18.00 Ärtsupé

                                           Med reservation för programändringar

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…