Why Cities Need Large Parks

Boksläpp

Boken ”Why Cities Need Large Parks”, presenteras på KSLA av redaktören Richard Murray med flera. Välkommen!

 

 

 


Why Cities Need Large Parks Mer information
Mer information

Richard Murray, bokens redaktör och ordförande i Förbundet för Ekoparken/Ekoparken Association, presenterar tillsammans med  några av medförfattarna, bland annat KSLA-ledamöterna Margareta Ihse, Thomas Elmqvist och Urban Emanuelsson, det nyutgivna praktverket Why Cities Need Large Parks  vid ett boksläpp på KSLA.

Del 1: Stora parkers betydelse för djur och människor

  • Myllrande mångfald i städer. Professor Thomas Elmqvist
  • Parker är kulturlandskap. Professor Urban Emanuelsson
  • Parkerna och människors hälsa och trivsel. Professor Peter Schantz

Del 2: Världens bästa parker

  • Stora parkers många värden. Richard Murray, fil.dr
  • Tokyo – minne, lek- och räddningsplats. Liisa Wihman journalist och författare
  • Delhi – minne och luftrenare. Nupur Prothi Khanna, landskapsarkitekt
  • Stockholm – minne, hållbar stad. Henrik Waldenström

Boken ges ut av Medströms bokförlag och kommer den 1 december också på Routledge.

Anmälan till osa@medstromsbokforlag.se eller 08-411 33 70. Välkommen!


Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…