Caseutmaning 2019: Hur kan data berätta historien om din produkt?

Caseutmaning

Caseutmaning 2019: Hur kan data berätta historien om din produkt? Mer information
Mer information

Årets utmaning handlar om att ta fram en lösning för hur data kan hjälpa människor att göra medvetna val.

För femte året i rad arrangeras Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens caseutmaning.

Data! I dagens digitala samhälle skapas och lagras stora datamängder och skogs- och jordbruket är inga undantag. Det är en stor utmaning för många företag att tillvarata data på ett effektivt sätt. Dessutom uppstår frågor om integritet för de enskilda företagarna samtidigt som informationen ska vara tillgänglig i hela systemet. Hur ska de skyddas när data offentliggörs?

Till skillnad från producenterna är konsumenternas utmaning istället att sålla bland all den information som finns tillgänglig för att kunna göra medvetna val utifrån sina preferenser.

I en värld med allt högre krav på hållbarhet finns en möjlighet att använda data för att binda ihop försörjningskedjor från ”frö till färdig produkt”, så att människor kan ta aktiva beslut baserat på sina olika preferenser. Men hur ser vi till vi att produkter från antingen jord- eller skogsbruk får en identitet för konsumenten och samtidigt skapar mervärden för alla parter i kedjan? Det blir er uppgift att lösa!

I KSLA:s caseutmaning ska du som deltagare på en begränsad tid lösa ett fall, ett case. Du kommer sättas samman i en grupp bestående av andra unga intresserade personer och tillsammans ska ni ta fram ett förslag på lösning till caset. Målet är att ni inom gruppen ska ha varierande kunskaper som kompletterar varandra. Till er hjälp finns resurspersoner i form av ledamöter inom KSLA. Gruppernas caselösningar bedöms av en jury.

Vi tänker oss att du som deltar är i slutet av en utbildning, nyutbildad eller ung arbetande.

Caseutmaningen ger dig:

  • en helg i Stockholm 25–27 oktober på KSLA, Drottninggatan 95 B i Stockholm
  • övernattning i Stockholm
  • mat och fika under hela helgen
  • upp till 1 500 kr i resebidrag
  • vänner för livet
  • en utmaning utöver det vanliga

Som deltagare får du inte bara delta i ett spännande och inspirerande projekt. Ditt deltagande ger dig också en god möjlighet att etablera nya kontaktnät!

Anmälningstiden förlängd till 29 september 2019!

Observera att anmälan är en intresseanmälan. Ett urval sker med ledning av uppgifterna i anmälningsformuläret.

Frågor besvaras av projektledare Per Nordin, case@ksla.se