Kalendervy


Föregående månad
Nästa månad
måndagtisdagonsdagtorsdagfredaglördagsöndag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Föregående månad Nästa månad

What is a sustainable diet? The protein shift – challenges and opportunities

9 Nov: In this seminar we address nutritional, environmental, and political aspects of producing plant-based proteins and foods, and discuss possible paths forward to sustain balance between human and planetary health.

What is a sustainable diet? The protein shift – challenges and opportunities

9 Nov: In this seminar we address nutritional, environmental, and political aspects…

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: För ledamöter. Dagen är avsedd att välkomna de nya svenska ledamöterna in i akademiens arbete och gemenskap på ett avspänt sätt.

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: För ledamöter. Dagen är avsedd att välkomna de nya svenska ledamöterna…

Kompetensförsörjning – nyckelfråga för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige

27/10: Biologiska resurser ska hanteras i ett hållbart system inom primärproduktion, förädling och försäljning och för detta krävs kompetens på olika nivåer. Kommittén för kompetensförsörjning bjuder in till slutseminarium.

Kompetensförsörjning – nyckelfråga för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige

27/10: Biologiska resurser ska hanteras i ett hållbart system inom primärproduktion, förädling…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…