Den vassaste saxen i lådan – möjligheter och utmaningar med nya genomiska tekniker i växtförädling

Webinar

I Sverige finns spännande forskning och innovation, till exempel i potatisförädling, för konsumentnytta, minskad användning av bekämpningsmedel och annan kemi. Men kommer detta att resultera i kommersiell odling av nya och utvecklade grödor? Vid webbinariet diskuteras möjligheter och utmaningar med nya genomiska tekniker i växtförädling.


Den vassaste saxen i lådan – möjligheter och utmaningar med nya genomiska tekniker i växtförädling Mer information
Mer information

Tack vare CRISPR/Cas9 och andra nya genomiska tekniker har livsvetenskaperna genomgått en revolutionerande utveckling. För forskare har det blivit enklare att förstå hur gener fungerar och vilken roll de spelar i olika processer. Inom det medicinska området bidrar gensaxen till utveckling av nya cancerterapier och studier för att bota ärftliga sjukdomar har påbörjats. Inom växtförädlingsområdet öppnas nya möjligheter att förse grödor med önskvärda egenskaper som tålighet mot torka eller resistens mot olika typer av skadeangrepp och på många håll i världen finns grödor utvecklade med CRISPR/Cas9 i odling. Innebär detta att ett av genteknikens skarpaste verktyg kommer att kunna användas för kommersiella ändamål här i Sverige?

På detta kombinerade rundabordssamtal och webbinarium ges svenska exempel på problemlösningar med hjälp av gensaxen. De Grönas i Finland policy och möjligheterna och utmaningarna med nya genomiska tekniker inom växtförädling presenteras och diskuteras. Varmt välkommen!


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…