Det undflyende kolet – att mäta kolinlagring i mark

Webinar

EU har som mål att utsläppen av klimatgaser ska nå netto noll år 2050. Den svenska klimatlagen är ambitiösare och har satt 2045 som det år då våra territoriella utsläpp inte längre ska bidra till växthuseffekten. Förutom en faktisk minskning av utsläpp ingår också en ökad inlagring av kol i exempelvis skog men också åkermark. I EU:s strategi Farm to Fork ingår Carbon Farming som en modell och med den nya gemensamma jordbrukspolitiken ökar också ambitionen att ersätta lantbrukare för inlagring av kol i åkermark.


Det undflyende kolet – att mäta kolinlagring i mark Mer information
Mer information

Men markens innehåll av kol är ett trögrörligt system och möjligheten att mäta och därmed ersätta lantbrukare för denna ekosystemtjänst kompliceras av att förändringarna på kort sikt är mindre än osäkerheten i de mätmetoder som idag står till buds. Vilka andra metoder finns det? Kan tätare provtagning, fjärranalys och utveckling av nya metoder öka precisionen? Eller får vi nöja oss med att ersätta lantbrukare för åtgärder som vetenskapligt och i praktik visat sig generellt öka halten kol i mark?

Detta och ett antal frågor kring möjligheter och begränsningar i att fånga det flyktiga kolet på dess färd kommer vi att ta upp och försöka, om inte finna svar på, så åtminstone väga mot varandra vid webbinariet. Till vår hjälp har vi forskare, myndighetspersoner, rådgivare och praktiker med goda insikter i de olika aspekterna kring markkol och klimatnytta.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…