Det undflyende kolet – att mäta kolinlagring i mark

Webinar

EU har som mål att utsläppen av klimatgaser ska nå netto noll år 2050. Den svenska klimatlagen är ambitiösare och har satt 2045 som det år då våra territoriella utsläpp inte längre ska bidra till växthuseffekten. Förutom en faktisk minskning av utsläpp ingår också en ökad inlagring av kol i exempelvis skog men också åkermark. I EU:s strategi Farm to Fork ingår Carbon Farming som en modell och med den nya gemensamma jordbrukspolitiken ökar också ambitionen att ersätta lantbrukare för inlagring av kol i åkermark.


Det undflyende kolet – att mäta kolinlagring i mark Mer information
Mer information

Men markens innehåll av kol är ett trögrörligt system och möjligheten att mäta och därmed ersätta lantbrukare för denna ekosystemtjänst kompliceras av att förändringarna på kort sikt är mindre än osäkerheten i de mätmetoder som idag står till buds. Vilka andra metoder finns det? Kan tätare provtagning, fjärranalys och utveckling av nya metoder öka precisionen? Eller får vi nöja oss med att ersätta lantbrukare för åtgärder som vetenskapligt och i praktik visat sig generellt öka halten kol i mark?

Detta och ett antal frågor kring möjligheter och begränsningar i att fånga det flyktiga kolet på dess färd kommer vi att ta upp och försöka, om inte finna svar på, så åtminstone väga mot varandra vid webbinariet. Till vår hjälp har vi forskare, myndighetspersoner, rådgivare och praktiker med goda insikter i de olika aspekterna kring markkol och klimatnytta.


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…