Digital utveckling i livsmedelsbranschen

Seminarium

Digital utveckling i livsmedelsbranschen Mer information
Mer information

Digital utveckling i livsmedelsbranschen

Ett inspirationsseminarium om hur vi skapar ökade mervärden genom digitalisering

Den tekniska utvecklingen är en kraftig drivkraft i de flesta branscher. Digital teknik knyter ihop aktörer som tidigare inte haft direktkontakt, digitala lösningar ersätter tidigare sätt att arbeta, digitalt nytänkande ger möjligheter till både nya affärer och nya affärsmodeller.

Tillgången till riskvilligt kapital och nya sätt att skaffa finansiering, som t ex crowdfunding, bidrar till möjligheten för små aktörer att etablera sig.

Stora förändringar sker i andra branscher – vi ser t ex hur området e-hälsa växer lavinartat. Vad är förutsättningarna för motsvarande utveckling inom livsmedelsbranschen (från jord till bord och sopa)? Vilka drivkrafter finns? Vilka bromskrafter? Vilka aktörer ser vi? Varifrån kommer de nya aktörerna?

Detta seminarium syftar till att väcka frågor och ge olika inspel av kunskap som vi tillsammans kan reflektera kring.

 

Mer information och program i PDF-inbjudan ovan.