Inställd konferens – Effektiv energianvändning

Konferens

Inställd konferens – Effektiv energianvändning Mer information
Mer information

Konferensen Effektiv energianvändning är inställd

Konferensen kommer att genomföras hösten 2012 istället. Exakt datum meddelas senare.

 

Medlemsländerna i EU har enats om en successiv klimatsmartare energianvändning med inriktning mot ökad andel förnybar energi och effektivisering. Det är förmodligen så att effektiviteten i vår energianvändning är den viktigaste komponenten framöver. Det finns förutsättningar att kontinuerligt öka verkningsgraden i energisystemet och därmed reducera energiläckagen. Med detta ökar också möjligheten att öka andelen förnybar energi av energitillförseln.
Utvecklingen i Sverige sedan 1970-talet är remarkabel. Oljeanvändningen dominerade då energitillförseln men redan nu täcker den förnybara energin nästan hälften av våra behov. Detta är en följd av både politiska beslut som koldioxidavgifter och elcertifikat men också av det faktum att energianvändningen är på ungefär samma nivå idag som för dryg 40 år sedan. Om energibehoven följt den tidens officiella prognoser hade de förnybara källornas andel förmodligen varit avsevärt lägre.
En utgångspunkt är att se på möjligheterna att ytterligare öka verkningsgraden i energisystemet.