Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Workshop

KSLA:s Skogsskadekommitté arbetar med att medvetandegöra betydelsen av skogsskador, höja kompetensen samt belysa skogsskadornas koppling till klimatförändringen. För att bättre förstå de ekonomiska konsekvenserna av skador på skogen behövs beräkningsmodeller för skogsskador.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen Mer information
Mer information

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och förbättrade algoritmer för bättre beräkningar av ekonomiska konsekvenser av skogsskador. Efter inledande presentationer för att introducera data och modeller som används för skadeberäkningar idag hålls en workshop med fokus på några betydande skadegörare i plantskog (snytbagge, snöskytte), ungskog (törskate/vilt) och äldre skog (granbarkborre, rotröta). En del handlar om att lära från hur ekonomiska konsekvenser av viltskador beräknas men fokus ligger på konsekvenser av andra skadegörare.

KSLA är mycket glad över att akademiens beskyddare H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltar i workshopens första del och även inleder mötet.

Video


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…