En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling – inställt!

Seminarium

En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling – inställt! Mer information
Mer information

Seminariet  är tyvärr inställt p g a för få anmälningar.

Vi hoppas kunna återkomma till ämnet längre fram.

(Att utveckla ett samhälle som i hög grad baseras på förnybara biologiska resurser, en biobaserad ekonomi, är angeläget för att bidra till råvaruförsörjningen och för att motverka klimatför-ändringar. Huvuduppgiften för den gröna sektorn är att utifrån ekosystemens förutsättningar så effektivt som möjligt producera de varor och tjänster som samhället efterfrågar, samt ta emot bi- och avfallsprodukter på ett sådant sätt att människors välfärd och ekosystemens hållbarhet inte äventyras för framtiden.

Vad behöver den gröna sektorn för att ligga i framkant?)


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…