Fjällkursen på Enaforsholm

Enaforsholm

Fjällkursen på Enaforsholm Mer information
Mer information

→ Till Enaforsholmskursen 2015!

 

2014-07-19-Enaforsholmskursen
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens årliga sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland är i år inställd p g a för få anmälda. Den ersätts av

Fjällkursen på Enaforsholm 19–23 juli

som arrangeras av Enaforsholm Fjällgård. Kursledare är Anders Arnell.

Innehållet i de tre första kursdagarna – lördag till måndag – blir halvdagsvandring till Högåsen och heldagsvandring till Silverfallet och Snasahögarna, med botanik, fåglar, kulturhistoria med mera. Det innebär föreläsningar om renskötsel, fjällekologi och naturvård samt studiebesök vid Ånnsjöns fågelstation, fjällträdgården och skogen på Enaforsholm. Sista dagen vandrar vi en runda runt Getryggen eller eventuellt upp där och ner norr om Tväråklumparna istället,  med tid för intressanta stopp uppe på fjället.

Resan till Enaforsholm kan göras med tåg eller bil. Tåget stannar på promenadavstånd från Enaforshom Fjällgård.

Pris

3 000 kr (studerande)
5 000 kr (yrkesverksamma)
Priset inkluderar föreläsningar och exkursioner enligt programmet, samt mat och logi hela kursveckan (moms ingår). Kostnad för resa till/från Enaforsholm tillkommer.

Mer information om Fjällkursen på Enaforsholm:

Bosse & Ingalill, tel 0647–730 26, 070-527 30 26
Epost: info@enaforsholm.se

http://enaforsholm.se/aktiviteter/enaforsholmskursen-i-fjallkunskap/