Ensam är stark – eller?

Digitalt rundabordsmöte

Social hållbarhet är lika viktig som ekologisk och ekonomisk hållbarhet, men inte lika uppmärksammat. Många lantbrukare har en mycket pressad arbetssituation där det de senaste åren tillkommit ännu fler stressande faktorer. Dit hör exempelvis klimatkrisen, viltskador och aktivism. Att dessutom arbeta ensam hela dagarna och inte ha någon att prata med är psykiskt påfrestande och kan leda till ohälsa.

Digitalt rundabordssamtal för särskilt inbjudna.


Ensam är stark – eller? Mer information
Mer information

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien genomför detta digitala rundabordssamtal om åtgärder för att stärka social hållbarhet inom lantbruket. Målet är att kopiera och sprida de olika behovsanpassade och lyckade åtgärder för att minska ensamhet hos lantbrukare som har identifierats och beskrivits.

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…