Ett KSLA

Akademisammankomst

Mer information

Vi hälsar alla ledamöter varmt välkomna till årets sista sammankomst med rubriken ”Ett KSLA”!

Den årliga akademiövergripande verksamhetsplaneringsdagen som genomförts i augusti de senaste tre åren är ytterligare ett sätt att hitta synergier och samarbeten inom akademien, men också en möjlighet att dela kunskap och idéer med varandra. Vi vill tro att ambitionerna att uppnå Ett KSLA är på god väg att lyckas! Preses och avdelningsordförandena liksom ordförande i BAPH-nämnden kommer att medverka på sammankomsten och reflektera över sin syn på Ett KSLA men även kring akademiens värdegrund. Diskussionen om en värdegrund för akademien påbörjades redan i november 2018 och därefter har värdegrunden stötts och blötts ett flertal gånger under året.

Sammankomsten inleds med viktiga formella beslut, inkluderande val av nytt presespar och beslut om vem som får den äran att ta emot A. W. Bergstens pris. Övriga priser och belöningar anmäls och dessutom redovisas resultatet av årets inval av nya ledamöter, vilket akademien ska stadfästa in pleno.

Kollegiet beslutade i september att akademien skulle vara betjänt av ett årligt tema och eftersom klimatfrågan naturligt ligger högt på agendan blev temat för året Klimat. Många aktiviteter inom akademien berör klimatet men aktiviteter som inte har direkt beröring med frågan får förstås fortfarande plats i KSLA:s verksamhet 2020. Vi startar vid högtidssammankomsten 2020.

KSLA:s tre utskott – forskningsutskottet, ungdomsutskottet och utskottet för internationella frågor – har arbetat i hela två år och mycket har hänt sedan starten i januari 2018. Representanter för utskotten kommer att göra nedslag i aktivitetsfloran bakåt i tiden samt berätta vad som komma skall 2020. Ett av skälen till att utskotten bildades var att öka samarbetet inom KSLA från bra till ännu bättre inom långsiktigt relevanta ämnen.

Det har hänt mycket på akademiens donationsgårdar de senaste åren och det fortsätter även de kommande åren. Som exempel har en försöksyta kring kontinuitetsskogsbruk initierats på Barksätter och Enaforsholmskursen fyller 70 år 2020 – det kommer att firas på Enaforsholm Fjällgård!

Anmälan senast 9 december.

 


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…