Farm to Forks roll för en ökad hållbarhet

Webinar

KSLA diskuterar ”Farm to Fork”-strategin, om EU:s Jord-till-Bord-strategi, vid ett webbinarium i januari. Hur kopplar strategin ihop med den gröna given och pågående policyarbete inom EU och på vilket sätt kommer detta att påverka hur den svenska livsmedelskedjan kan nå en ökad hållbarhet?


Farm to Forks roll för en ökad hållbarhet Mer information
Mer information

Webbinariet kommer att ge kunskap och insikter om

  • EU:s Jord till Bord strategi
  • Hur strategin kopplar ihop med den gröna given och pågående policyarbete inom EU?
  • På vilket sätt detta kommer att påverka hur den svenska livsmedelskedjan kan nå en ökad hållbarhet?
  • Om utgångspunkterna i strategin är ett bra sätt att arbeta mot en ökad hållbarhet eller om det finns alternativa vägar?

Webbinariet arrangeras av KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion.


Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…