Farm to Forks roll för en ökad hållbarhet

Webinar

KSLA diskuterar ”Farm to Fork”-strategin, om EU:s Jord-till-Bord-strategi, vid ett webbinarium i januari. Hur kopplar strategin ihop med den gröna given och pågående policyarbete inom EU och på vilket sätt kommer detta att påverka hur den svenska livsmedelskedjan kan nå en ökad hållbarhet?


Farm to Forks roll för en ökad hållbarhet Mer information
Mer information

Webbinariet kommer att ge kunskap och insikter om

  • EU:s Jord till Bord strategi
  • Hur strategin kopplar ihop med den gröna given och pågående policyarbete inom EU?
  • På vilket sätt detta kommer att påverka hur den svenska livsmedelskedjan kan nå en ökad hållbarhet?
  • Om utgångspunkterna i strategin är ett bra sätt att arbeta mot en ökad hållbarhet eller om det finns alternativa vägar?

Webbinariet arrangeras av KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion.