Femtio nyanser av grönt

Seminarium

Femtio nyanser av grönt Mer information
Mer information

→ Se filminspelning via denna länk!

Femtio nyanser av grönt – om KSLA:s dialogprojekt ”Biotekniken i växtodlingen”

Växtbioteknik väcker frågor och skapar motsättningar. Globalt odlades år 2015 hela 180 miljoner hektar GMO-grödor. Mest i USA, följt av Brasilien, Argentina, Indien, Kanada och Kina. EU har däremot valt en mycket restriktiv hållning och tillåter bara en GMO-gröda, som odlas på 117 000 hektar.

Inom KSLA, bland fler än 600 ledamöter, finns hela bredden av uppfattningar om den moderna biotekniken från de mycket positiva till de totalt negativa och alla nyanser däremellan. Ur diskussioner ledamöter emellan föddes, för drygt två år sedan, idén om ett dialogprojekt. En grupp akademiledamöter med vitt skilda uppfattningar om bioteknik har samlats till en informell diskussion där ingen har företrätt ett organiserat intresse, men alla har talat utifrån sina egna tankar, erfarenheter och perspektiv. Ett starkt engagemang för hållbar utveckling av jordbruket har varit gemensamt.

Gruppen har mötts i diskussioner om olika aspekter av bioteknik i växtodlingen och dess betydelse för samhället. Diskussionerna har under projektets gång vidgats till att sätta in biotekniken i sitt större samhälleliga sammanhang. De skilda uppfattningarna till trots har gruppen kunnat mötas kring en gemensam målbild för ett framtida uthålligt jordbruk och bioteknikens roll i detta. Det har varit en spännande resa, som vi nu vill berätta om. Våra uppfattningar skiljer sig fortfarande åt, men vi lämnar alla projektet med en betydligt mer nyanserad bild av biotekniken – och av varandras uppfattningar. Vi har lärt oss mycket och vi konstaterar att vi alla har haft fel – men också rätt.

Vid seminariet ”Femtio nyanser av grönt” presenteras projektet och deltagarnas uppfattningar om växtbiotekniken och slutsatser från projektet. Resultaten från projektet redovisas i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins Tidskrift nr 2-2016 Frön för framtiden (red. Jenny Jewert), som i och med detta seminarium distribueras.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.

Till KSLAT nr 2-2016 Frön för framtiden →


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…