Forest Raw Materials from a Customer Perspective

Seminarium

Forest Raw Materials from a Customer Perspective Mer information
Mer information

Forest Raw Materials from a Customer Perspective

Forest industry products are constantly evolving. Market demands, along with research and development, impel brand new products and new features to existing products such as paper, packaging and sawn timber.

In order to assess the customer perspective and market demands, The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) and The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) have invited existing and potential forest industry customers to a discussion on the use of forest raw materials in different products of their making. What is the customer view on:

  • the use of forest raw material in comparison to other materials,
  • demands on product features and functions when choosing the raw material,
  • what it takes to substitute other raw materials with forest raw material,
  • the potential and capacity to increase the use of forest raw material, and
  • Swedish forest raw material compared to forest raw material from other parts of the world?

More information and programme in pdf above.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…