Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordsmöte

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) arrangerar ett rundabordssamtal för att samtala om den forskning som finns rörande äganderätten och de gröna näringarna liksom behovet av ny forskning inom ämnet.

För särskilt inbjudna.


Forskning om äganderätten och de gröna näringarna Mer information
Mer information

Syftet med samtalet är att få en bild av den forskning som bedrivs för närvarande och vilka behov av ytterligare forskning som finns. Representanter för ämnesområdena rättsekonomi, fastighetsvetenskap, fastighetsrätt, konstitutionell rätt och nationalekonomi kommer att delta.

KSLA gör detta som en fortsättning på det arbete som bedrevs under tre år i projektet om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta (se KSLAT nr 5-2020 Äganderätten och de gröna näringarna).


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…