Framtidens jordbrukspolitik – hur ska CAP från 2028 utformas?

Hybridseminarium

På vilket sätt behöver CAP förändras för att kunna öka den svenska konkurrenskraften? Hur kan CAP medverka till att förbättra lönsamheten? Hur långt bör CAP:s ansvar sträcka sig? Behövs ett skyddsnät utöver CAP?


Framtidens jordbrukspolitik – hur ska CAP från 2028 utformas? Mer information
Mer information

KSLA:s arbetsgrupp CAP 2028 arrangerar det här hybridseminariet i syfte att få fram vilka utmaningar, behov och möjligheter inom CAP som finns och som behövs för svensk livsmedelsproduktion i ett konkurrensutsatt, komplext system. En viktig del är att få med hela produktionskedjan, produktion och livsmedelsindustri.

Seminariet vänder sig till beslutsfattare och sakkunniga på departement, myndigheter, organisationer, verksamhetsutövare och andra intressenter med koppling till näringen. Det är en del av aktiviteterna under Sveriges ordförandeskap i EU. Välkommen!


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…