Grön ekonomi – med fokus på ekosystem och biologisk mångfald

Akademisammankomst

Grön ekonomi – med fokus på ekosystem och biologisk mångfald Mer information
Mer information

Överläggningsämne vid akademiens sammankomst för ledamöter och särskilt inbjudna gäster.

Se konferensen på film här!

Konceptet ”den gröna ekonomin” har varit på mångas läppar sedan decennier. Detta till trots har utarmningen av många viktiga ekosystem fortsatt. Samtidigt fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. I samband med förberedelserna inför Rio+20, den FN-konferens om uthållig utveckling som kommer att hållas 20 år efter den första Riokonferensen och 40 år efter den första globala miljökonferensen i Stockholm, görs seriösa försök att lyfta frågan om en ”grön ekonomi”.

UNEP, the United Nations Environment Programme, som bildades efter Stockholmskonferensen, har nyligen presenterat en bred rapport i ämnet. Sak samma gäller för OECD. Den brasilianska regeringen arbetar för att den gröna ekonomin ska bli ett huvudtema i Rio.

En av de mest centrala frågorna inom ramen för en grön ekonomi gäller värderingen av ekosystemens tjänster och den biologiska mångfalden. Här uppvisar dagens regelverk i ekonomin stora brister. UNEP har arbetat med frågan sedan flera år inom ramen för ett projekt kallat TEEB, vilket står för ”The Economics of Ecosystem Services and Biodiversity”. TEEB har presenterat ett antal rapporter och förväntningarna är stora på hur de förslag som lagts ska kunna implementeras.

Vid Akademisammankomsten kommer Mr. Benjamin Simmons, en ledande företrädare för UNEP, att presentera arbetet inom TEEB och dess olika förslag. Det blir en unik möjlighet för Akademiens ledamöter och andra intresserade att lära känna TEEB och reflektera över hur projektets olika förslag kan implementeras i ett svenskt perspektiv.

Observera att ett av föredragen hålls på engelska utan översättning. Diskussion och inledning hålls dock på svenska.

Moderator: Annika Åhnberg
 

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…