Hållbara nygamla grödor

Seminarium

Lantbruksgrödor som Dala vårvete, Emmervete och Rättviks gråärt har på senare år fått alltmer utrymme i kök, på restauranger och även åkrarna lite varstans. De stortrivs i EKO-odling, har låga krav på jord och näring, och klarar ofta den alltmer vanliga extremtorkan bättre än moderna grödor. Välkommen till föreläsning med Tobias Nilsson, Norrtälje Naturcentrum, om betydelsen av landskapets dynamik samt det gröna kulturarvets rikedom och dess förmåga att knyta människor samman.


Hållbara nygamla grödor Mer information
Mer information

Vårt klimat förändras och vi drabbas allt oftare av extrema väder. Samtidigt förlorar vi biologisk mångfald i en rasande fart. Vad ska vi odla på åkrar och i trädgårdar? Kan det gröna kulturarvet hjälpa oss att vända den dystra utvecklingen? Kanske! Lantbruksgrödor som Dala vårvete, Emmervete och Rättviks gråärt har på senare år fått alltmer utrymme i kök, på restauranger och även åkrarna lite varstans. De klarar extremväder bra och betingar dessutom mervärden i smak, näringstäthet och kulturhistoria, något som konsumenter visar sig villiga att betala för.

Även privatodlare kan dra nytta av de här grödorna, ärtor, bönor med flera som vi kan så i våra trädgårdar. Tobias Nilsson arbetar med utveckling av naturvårdsprojekt och har ägnat de senaste åren åt att skapa möjligheter att stimulera till ett aktivt åkerbruk med hjälp av dessa grödors mervärden. På Färsna gård norr om Norrtälje har Tobias förökat ett exklusivt urval av grödor och utvecklat metoder för mycket småskalig hantering med hjälp av äldre redskap och maskiner. I och med projektet Roslagskorn kommer frömaterialen nu odlare till del.
Tobias kommer till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien fredag 3 februari 2023. Han är beteendevetare och arbetar till vardags på Norrtälje Naturcentrum. Övrig tid ägnas delvis åt ett lantbruk av miniatyrformat samt den nationella föreningen Allkorn, där han är ordförande.

—————————————————————————————————

Arrangör: Kulturväxtgruppen, Stockholms läns hembygdsförbund, i samarbete med KSLA.

Pris: 120 kr för medlemmar i hembygdsförening, 150 kr för övriga. Betalas kontant på plats eller med Swish. (Ange på anmälan vilken hembygdsförening du tillhör.)

Varmt välkommen!

Kulturväxtgruppen inom Stockholms Läns Hembygdsförbund arbetar för att sprida kunskap och inspiration kring odling och växter till länets hembygdsföreningar.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…