Hearing om skogsbegrepp i EU

Workshop

Just nu pågår många processer inom EU som påverkar svensk skog och den svenska skogssektorn. KSLA bjuder därför in till hearing om skogsbegrepp i EU:s aktuella processer.

För särskilt inbjudna.


EU:s strategi för biologisk mångfald antogs av EU-kommissionen i maj 2020 och EU:s miljöministrar ställde sig bakom strategin genom rådsslutsatser som antogs i oktober. Det finns ett antal skogsrelaterade begrepp som är viktiga för Sverige och vars definitioner diskuteras vidare i EU:s expertgrupper med deltagande från medlemsstaterna. Det gäller till exempel begreppet ”strikt skydd”. Hur de här begreppen definieras kommer även att kopplas till EU:s skogsstrategi, som ännu inte är beslutad av kommissionen.

Inom ramen för arbetet med EU:s strategi för biologisk mångfald har Sverige lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till vägledning (teknisk not) som kopplar till strategin för biologisk mångfald och som bland annat behandlar definitioner av vissa begrepp i strategin. Under andra halvan av maj förväntas EU-kommissionen presentera en ny version av noten.

KSLA:s inskickade synpunkter på strategin.

Presentationer

  • EU:s strategi för biologisk mångfald, Helene Lindahl, Naturvårdsverket
  • Korta inspel från Gunnar Lindèn, LRF Skogsägarna; Peter Holmgren, FutureVistas AB; Anders Nilsson, Svenska Jägareförbundet; Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen; Tomas Lundmark, SLU; Göran Örlander, Södra och Mette Kahlin McVeigh, Stora Enso

 

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…